Marsvinshotell

Nu börjar förfrågningar inför sommaren dyka upp. Vi har möjlighet att ta emot inackorderingar hos Mia i Vallentuna samt hos Monica straxt norr om Lunda, Almungevägen.

Bäst är att höra av sig direkt till Mia eller Monica, beroende på var man tycker det är smidigast att inackordera. Ibland går det att låna bur (lite beroende på i hur god tid man hör av sig :-))

Mailadresser och mobilnummer hittar ni under “kontakt”. Är det lite bråttom/nära inpå tilltänkt inlämningsdatum – ring eller skicka sms!

Glada hälsningar, Mia & Monica