Två marsvinshanar

026
Två unga marsvinshanar som har bor tillsammans sedan ett par månader. Ganska livliga gossar. En slät och en Curly.